ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 26 ກັນຍາ 2022

 

ພາລະບົດບາດ

ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມີພາລະບົດບາດໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ສາຂາວິຊາຄູ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ການ​ເມືອງ, ຄູ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ແລະ ຄູ​ພູມ​ສາດ ໃນ​ລະ​ດັບ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ​ສຶກ​ສາ​ສາດ ເພື່ອ​ໄປ​ສິດ​ສອນ​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ມັດ​ທະ​ຍົມ​ສຶກ​ສາທັງ​ຕອນ​ຕົ້ນ ແລະ ຕອນ​ປາຍ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງເນັ້ນການສ້າງ​ໃຫ້​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ທໍາ, ຈາ​ຣິ​ຍະ​ທໍາ, ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ສັງ​ຄົມ, ມີ​ນ້ຳ​ໃຈ​ຮັກ​ຊາດ-ຮັກ​ລະ​ບ​ອບ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ ແລະ ເສີມຂະ​ຫຍາຍວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ ກໍຄືຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ.

 

ໜ້າທີ່

1) ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົົມ

-    ຈັດຕັ້ງການຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດຂອງຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຕິຄໍາສັ່ງຂອງຂັ້ນເທິງ.

-    ຈັດຕັ້ງສຶກສາອົບຮົມດ້ານແນວຄິດ-ການເມືອງ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ແກ່ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ພາຍໃນພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ 3 ລັກ​ສະ​ນະ ແລະ 5 ຫຼັກ​ມູນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂອງ​ຊາດ.

-    ຈັດຕັ້ງຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ ໄປຕາມຫຼັກສູດ ສາຂາຄູ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດການເມືອງ, ສາຂາຄູ ປະຫວັດສາດ ແລະ ສາຂາຄູ ພູມີສາດ ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ທັງປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.

-    ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຄູ-ອາຈານຜະລິດສື່ການຮຽນ-ການສອນ.

-    ຈັດຕັ້ງຮ່ວມໂມງສອນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ຕາມແຕ່ລະສາຂາວິຊາ.

-    ຈັດຕັ້ງເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄູ-ອາຈານ.

-    ວາງແຜນງານ, ໂຄງການກ່ຽວກັບວຽກງານວິຊາການ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ.

-    ປະເມີນ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມແຜນພັດທະນາດ້ານວິຊາການຂອງຄະນະສຶກສາສາດ.

-    ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ.

 

2) ຈັດຕັ້ງຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

-    ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ຄູ-ອາຈານ ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນຫ້ອງຮຽນ.

-    ຈັດຕັ້ງຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ພັດທະນານະວັດຕະກໍາການຮຽນ-ການສອນ.

-    ເຜີຍແຜ່ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ທີ່ມີປະໂຫຍດເຂົ້າໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ.

 

3) ບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

ສົ່ງເສີມພະນັກງານຄູ-ອາຈານ ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

 

  4) ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມສິລະປະ-ວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ

-    ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຂອງພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນການອານຸຮັກ, ສົ່ງເສີມສີລະປະ-ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງບັນດາເຜົ່າຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ.

-    ຈັດກິດຈະກໍາສົ່ງ​ເສີມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສິລະປະ-ວັດທະນະທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້​ກວ້າງ​ຂວາງ.

-    ຮັບເອົາ ແລະ ສົ່ງເສີມສິລະປະ-ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມ ແລະ ກ້າວໜ້າຂອງໂລກຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ.