ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 25 ເມສາ 2016 ຂຽນໂດຍ Super User

ປະກອບດ້ວຍ 3 ໜ່ວຍງານຄື:

1. ສະຫວັດດີການນັກສຶກສາ

2. ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ລະບຽບວິໄນ

3. ກິດຈະກຳນັກສຶກສາ.