ອາຈານ ປະຈຳຫຼັກສູດ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນເສົາ, 29 ຕຸລາ 2016 ຂຽນໂດຍ Super User

ອາຈານ ປະຈຳຫຼັກສູດ

1) ຮສ.ປອ ອາທິດອຸໄທ ຈະຕຸພອນໄຊ

2) ຮສ. ປທ. ບົວຜັນ ລືເດດມູນສອນ 

3) ຮສ.ປອ.ຄຳແສງ ທະລັງສີ 

4) ຮສ.ປອ.ສີຖານ ສຸຂະວົງ 

5) ປອ. ໜຽວ ສີລາວົງ

6) ຮສ.ປທ.ພູມີ ດວງຈັນ 

7) ຮສ.ປທ.ລຳໄມ ພິພັກຂະວົງ

8) ຮສ.ປທ.ວົງແສງເດືອນ ປະຊາສຸກ 

9) ປອ. ກົງສີ ຈຸນລະມານີ 

10) ຮສ. ປທ. ສົມພອນ ກຸນນະວົງສາ 

11) ປອ.ສຸນຽງ ວົງຄຳຈັນ