ວິທະຍານິພົນ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນອັງຄານ, 26 ເມສາ 2016 ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ