• ຄະນະສຶກສາສາດ
  • ຄະນະຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ປະລິນຍາໂທ ສຶກສາສາດ ຮຸ່່ນທີ 6 ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ລາຊະພັດ ບ້ານສົມເດັດເຈົ້າພະຍາ ທີ່ປະເທດໄທ
  • ຄູ-ອາຈານ ເຂົ້າຮ່ວມການຂຽນຫຼັກສູດລາຍວິຊາ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ອາຈານ ປະຈຳຫຼັກສູດ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນເສົາ, 29 ຕຸລາ 2016
ຂຽນໂດຍ Super User

ອາຈານ ປະຈຳຫຼັກສູດ

                                       ໜຽວ ສລາວງ   

                                                ໜຽວ ສີລາວົງ

                                         ບໍລິຫານການສຶກສາ (PhD)

1) ຮສ.ປອ ອາທິດອຸໄທ ຈະຕຸພອນໄຊ

2) ຮສ. ປທ. ບົວຜັນ ລືເດດມູນສອນ 

3) ຮສ.ປອ.ຄຳແສງ ທະລັງສີ 

4) ຮສ.ປອ.ສີຖານ ສຸຂະວົງ 

5) ປອ. 

6) ຮສ.ປທ.ພູມີ ດວງຈັນ 

7) ຮສ.ປທ.ລຳໄມ ພິພັກຂະວົງ

8) ຮສ.ປທ.ວົງແສງເດືອນ ປະຊາສຸກ 

9) ປອ. ກົງສີ ຈຸນລະມານີ 

10) ຮສ. ປທ. ສົມພອນ ກຸນນະວົງສາ 

11) ປອ.ສຸນຽງ ວົງຄຳຈັນ 

ຂ່າວ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນອັງຄານ, 26 ເມສາ 2016
ຂຽນໂດຍ Super User

ຫຼັງປະລິນຍາຕີ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 25 ເມສາ 2016
ຂຽນໂດຍ Super User

ໄວໆນີ້...

ໝວດໝູ່ຍ່ອຍ