• 1
  • 2

ອາຈານ ປະຈຳຫຼັກສູດ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນເສົາ, 29 ຕຸລາ 2016
ຂຽນໂດຍ Super User

ອາຈານ ປະຈຳຫຼັກສູດ

1) ຮສ.ປອ ອາທິດອຸໄທ ຈະຕຸພອນໄຊ

2) ຮສ. ປທ. ບົວຜັນ ລືເດດມູນສອນ 

3) ຮສ.ປອ.ຄຳແສງ ທະລັງສີ 

4) ຮສ.ປອ.ສີຖານ ສຸຂະວົງ 

5) ປອ. ໜຽວ ສີລາວົງ

6) ຮສ.ປທ.ພູມີ ດວງຈັນ 

7) ຮສ.ປທ.ລຳໄມ ພິພັກຂະວົງ

8) ຮສ.ປທ.ວົງແສງເດືອນ ປະຊາສຸກ 

9) ປອ. ກົງສີ ຈຸນລະມານີ 

10) ຮສ. ປທ. ສົມພອນ ກຸນນະວົງສາ 

11) ປອ.ສຸນຽງ ວົງຄຳຈັນ 

ຂ່າວ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນອັງຄານ, 26 ເມສາ 2016
ຂຽນໂດຍ Super User

ຫຼັງປະລິນຍາຕີ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 25 ເມສາ 2016
ຂຽນໂດຍ Super User

ໄວໆນີ້...

ໝວດໝູ່ຍ່ອຍ